EDUCAT STEMBOX

Robotik çalışması doğal olarak STEM’in tüm yönleriyle ilgilidir ve öğrenciler keşfetmeyi öğrendiklerinde, motivasyonu arttırarak onların başarılı olmalarını sağlar. EduCat StemBox olarak, “keşif ve STEM” öğrenme modelini benimsiyor ve STEM ürünleri üretiyoruz.

Öğrencilerin ilgilendikleri alanda heyecanlanmalarının nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bir öğrencinin teknoloji ile bir şeyler yarattığı andaki yaşadığı büyüyü hissedebiliyoruz. Bu kapsamda çocukların, zorlu sorunları çözmenin ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenmelerini ve karşılaştıkları problemlerin çözmek için yöntemler geliştirmelerini istiyoruz.

Tüm gerekli materyaller kutu içerisinde modüler halde hazırlanmıştır. EducatHUB içerisinde yer alan müfredat desteği ile StemBox setleri yıl boyu eğitim programlarına kolaylıkla dahil edilir. Çocukların, 21.yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarına ve karşılaştıkları problemleri çözmek için yeni bakış açıları geliştirmelerine destek olur.

Educat STEMBOX eğitim setleri alanında uzman eğitimciler tarafından, MEB müfredatlarına ve kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Okullar için oluşturduğumuz setler hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Her bir STEMBOX eğitim seti, takip etmesi kolay görsel içerikleriyle ve yönergeleriyle, dijital öğrenme platformu EducatHUB üzerinden öğrencilere sunulur.

Keşfet, Geliştir, Öğren!

KEŞFET

Öğrenciler, ilk olarak ilgi çekici hikayeler ve beyin fırtınası etkinlikleri ile merak ederler.

Çocuklar İçin Üretme Zamanı

Ürünler hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

GELİŞTİR

Öğrenciler, oyunlaştırma yöntemleri ile derse hazırlanırlar.

Çocuklar İçin Üretme Zamanı

Ürünler hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

ÖĞREN

Öğrenciler, Educat STEMBOX eğitim setlerini kullanarak robotlarını yaparlar.

Çocuklar İçin Üretme Zamanı

Ürünler hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

Yeni nesil dijital öğrenme platformu EducatHUB.

Educat STEMBOX müfredatlarını, EducatHUB içerisine entegre ederek öğrencilerin sınıf içerisinde veya evlerinde kendi başlarına eğitim materyallerine ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

EducatHUB’da

0+
Dijital Müfredat
0+
Öğrenci
0
Farklı Seviye Stembox Müfredatı

bulunmaktadır!

Öğrenmenin Eğlenceli Yolu

Yaratıcılığı teşvik ederek ve merak uyandırarak, eğitim ve öğretim sürecini eğlenceli hale getirmek için çalışıyoruz.