Educat STEMBOX'a Hoşgeldiniz
Close
+905333579072 info@educatstembox.com
Haftaiçi Hergün 09:00 - 18:00
STEM Uygulamada 6 Karakteristik Özellik

STEM Uygulamada 6 Karakteristik Özellik

STEM ile ilgili sertifika programları düzenlendi, konferanslarda sunumlar yapıldı, bloglarda yazılar yazıldı. Onca tweet, onca tartışma. Öğretmenlere sorduğumda ise hala STEM’in ne olduğu ile ilgili açıklayıcı bir cevap bulamıyorum. STEM günümüzün en popüler kavramlarından biri. Flipped classroom, maker, 1:1 ve son günlerin diğer popüler kavramları gibi içinin boşaltılmaması için gerçek uygulama örneklerinin ve stratejilerinin öğretmenler tarafından yakın zamanda paylaşılacağını umuyorum.

“STEM farklı alanları gruplamaktan çok daha fazlası. Öğrencilerimizin 21. yüzyılda içinde buluncakları iş gücü rekabetinde ihtiyaç duyacakları matematiksel ve bilimsel alt yapıyı derinlemesine bir şekilde geliştirebilecekleri bir hareket.” Anne Jolly, Education Week

Son yazısında Gökçe öğretmen STEM adına dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmaları çok güzel özetledi. Şimdi sıra iyi örneklerin uygulanmasında. Peki öğretmenler nasıl uygulayacaklar? Bir yol haritası ve bu yaklaşıma ait prensipler var mı? Education Week blogunda rastladığım 6 karakteristik özelliğin, öğretmenlere uygulamalarını tasarlarken bir rota çizeceğini umduğum için sizlerle paylaşmak istedim.

Özellikleri sizlerle paylaşmadan önce STEM’in Teknoloji alanıyla ilgili bir açıklama ihtiyacı yapmak istiyorum. Teknoloji burada dijital araçları temsil etmiyor sadece. Öğrencilerimizin bir probleme çözüm bulmak için yarattıkları bir ürün de teknoloji olarak kabul ediliyor. Bu yüzden pek çok yerde Maker hareketinin STEM’le birlikte anıldığına çok sık rastlıyoruz. Yine büyük bir yanılgı, Maker hareketinin sadece dijital devreler, robotlar ve kodlama ile sınırlanması. Maker hareketi adına yapılan ve birbiriyle aynı ürünlerin ortaya konmasını içeren çalışmalar ile kopyala yapıştır projelere ve ödevlere yol açan çalışmalar arasındaki farkı ayırt etmek güç. Öğrencilerin bir sorunu çözmek üzere harekete geçmeleri, araştırmaları, eleştirel düşünmeleri, sentezlemeleri, tartışmaları, değerlendirmeleri, kısaca o süreci akranları ve siz öğretmenleri ile birlikte yaşamaları aynı Gardner’in dediği gibi “sentezleyen akıl” olmaları yaratıcılığın ve bir “maker” olmanın kapılarını açıyor.

Nedir peki sınıfınızda STEM uygularken kullanacağınız 6 karakteristik özellik?

1- STEM dersleri gerçek hayat konularına ve problemlerine dayanır. STEM derslerinde öğrenciler gerçek sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere çözüm ararlar. En iyi STEM problemlerini aslında öğrencileriniz ve siz yakın çevrenizden bulabilirsiniz. Bunun için yapay bir konu üretmenize gerek yok. Hangi konularda yapılıyor diyorsanız Anne Jolly’nin güzel bir blog yazısını inceleyebilirsiniz. Diğer öğretmenlerin uygulama örneklerini ve deneyimlerini görmek istiyorsanız işte size güzel bir kaynak STEM by Design.  

2- STEM derslerine mühendislik tasarım adımları kılavuzluk eder. Bu süreç öğrencilerinizi problemin tesbitine ve bu probleme bir çözüm üretmeye yönlendirir. Kısaca bu tasarlayarak meydan okumadır. Bu süreçte öğrenciler;

  • Screen Shot 2015-10-02 at 15.17.16problemi belirler
  • araştırır
  • çözüm için birden fazla fikir üretir
  • prototip oluşturur
  • test eder
  • değerlendirir
  • tekrar tasarlar

Bu basit bir bilimsel metodu andırır ancak buradaki tasarımda öğrenciler kendi araştırmalarına dayalı olarak fikirlerini denerler, farklı yaklaşımları uygularlar, hatalar yaparlar, birbirlerinden öğreniler ve tekrar denerler. Buradaki odak çözüm üretmektir.

3- STEM öğrencileri uygulamalı bir sorgulamaya ve açık uçlu bir araştırmaya sokar. STEM derslerinde öğrenme yolculuğu belirli sınırlamalar içinde ama açık uçlu olur. Öğrenci çalışmaları uygulamaya dayalı ve iş birliği içinde gerçekleşir. Çözüm önerileri öğrenciler tarafından getirilir. Öğrenciler fikirlerini paylaşmak ve prototiplerini tasarlamak için iletişim kurarlar. Kendi fikirlerini kendileri kontrol ederler ve kendi araştırmalarını kendileri yaparlar.

4- STEM derslerinde öğrenciler üretken bir takım çalışması içinde yer alırlar. Öğrencilerin üretken bir takımın içinde çalışmalarına yardımcı olmak kolay değil. Takım çalışmasını uygularken tüm STEM öğretmenlerinin birlikte çalışarak ortak bir dil ve prosedür oluşturmaları, öğrencilerden beklentilerini belirlemeleri çok faydalı olacaktır.

5- STEM derslerinde öğrenciler öğrendikleri matematik ve fen içeriğini uygularlar.Matematik ve fen derslerindeki konular arasında ilişki kurarlar ve birbirine entegre ederler. STEM derslerinde matematik ve fen öğretmenleri birlikte çalışır, ders hedeflerini STEM dersinde birleştirir. Öğrenciler ayrıca STEM derslerinde teknolojiyi uygun şekilde kullanır ve teknolojiyi kullanarak ürünlerini (teknolojileri) tasarlar. Sanat ürün tasarımında önemli bir rol oynar. Böylece STEM, STEAM’a dönüşür.

6- STEM birden fazla doğru cevaba izin verir ve hatayı yeniden ele almayı öğrenmenin bir parçası olarak görür. STEM dersleri geleneksel derslere göre bu anlamda farklılık gösterir. Farklı yaklaşımlara ve cevaplara ulaşmada fırsatlar yaratır. Yaratıcı çözümler için zengin olasılıklar oluşturur. Prototipleri tasarlarken ve test ederken takımlar problem çözümünde bocalayabilir ve hataya düşebilirler. Bu kabul edilebilir bir durumdur. Nerede yanlışlık yaptıklarından öğrenmeleri ve tekrar denemeleri beklenir. Hataya düşmek çözümleri tasarlarken ve keşfederken olması gereken pozitif bir adımdır.

Education Week Teacher Blog, Anne Jolly

Geçen senenin sonlarına doğru bir grup kız öğrencim Technovation Challenge için çalıştı. Projeyi zamanında tamamlayamadılar. Sadece projenin tasarımını ve algoritmasını bitirebilmişlerdi. Proje gerçek bir projeydi. Bitseydi hemen okulumuzda kullanmaya başlayacaktık. Onlara vazgeçmemelerini söylemiştim ve eklemiştim “Technovation süreci bizim için sadece bir kılavuz. Bu proje gerçek ve hala bitirebilirsiniz.” Dün öğle teneffüsünde kızlardan biri kodlamayı iyi bilen bir arkadaşını ikna ederek ve idarenin de onayını alarak projeyi tamamlamak istediğini söylemek için bana geldi. İyi ki buradayım dediğim anlardan biri oldu işte o an.

STEM projeleri bazı zamanlarda kapınızda beliriverir. Önemli olan noktaları birleştirmek, müfredatınıza entegre etmek, disiplinlerarası işbirliğine açık olmak ve fırsatları değerlendirmek. Öğrencilerinizin ihtiyaçlarını belirlemesi, analizini yapması, ekibini kurması, çeşitli bağlantılar kurup iş sürecini kurgulaması, ürünün tasarımını, algoritmasını, kodlamasını yapması, gelip sizden bu konuda yol göstericilik ve kaynak istemesi ve herşeyden önce tüm bu süreci sahiplenmesi. Öğretmen olarak daha ne isteyebilirsiniz ki!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *